Musicares per la Poveri

Musicares. Music. Cares.

Musicares per Poveri wil muziek laten klinken in het leven van de allerarmsten op deze wereld. Muziek inzetten om waar mogelijk het lijden te verlichten. Het geld wat (na aftrek van kosten) opgehaald wordt, wordt ingezet voor hen die hulp nodig hebben.

Musicares per Poveri

Deze website is nog in ontwikkeling.